PKZ group s.r.o.

Navigace


ČeskyČesky EnglishEnglish PусскийPусский

Professionals Keep Zeal

www.pkzgroup.cz


NOVINKY


PKZ group s.r.o. je česká obchodní společnost působící v součinnosti se svými sesterskými společnostmi Moraton s.r.o., Czemotrade s.r.o., Bohemia Exclusive s.r.o. a Infecom s.r.o.

Jsme exportní firmou, jejímiž stěžejními odbytovými teritorii jsou trhy zemí Střední Asie (zejména Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán), ale také například Lotyšsko, Rusko či Ukrajina. Vzhledem k dlouhodobému působení na zmíněných trzích disponujeme četnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti jejich klíčových specifik a charakteristik. V zájmu maximálního uspokojení potřeb a požadavků našich klientů a obchodních partnerů preferujeme invenční a flexibilní přístup k jednotlivým obchodním případům.

Jsme pevně přesvědčeni, že korektnost, důvěryhodnost, spolehlivost, profesionalita a odbornost nejsou pouhými libě znějícími marketingovými slogany, ale nepostradatelnými stavebními prvky dlouhodobého úspěchu v mezinárodním obchodu.


Těmito principy jsme se řídili vždy a budeme se jimi konzistentně řídit i ve spolupráci s Vámi!